Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên khóa 2018 về danh sách sinh viên dự thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào (Tải File).