Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc bổ sung lịch thi học phần Tin học đại cương, học kỳ I năm học 2017 – 2018 (tải File) và danh sách sinh viên thi tin học đại cương (tải File).

Cùng chuyên mục