Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 23/10/2017 (Tải File).