Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 – 2019.

thoi khoa bieu