Căn cứ thông báo về việc Sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2018 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông báo về tham gia chương trình (chi tiết đính kèm).

Thời gian hết ngày 15/03/2019.

TB19 Tham gia So tuyen Vuon uom Sang tao KHCN 2019