Sáng ngày 31/10/2018, Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã làm lễ công bố các quyết định tái cơ cấu các Khoa và các quyết định về hoạt động của trường.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cho biết việc tái cơ cấu các Phòng, đơn vị chức năng trước đó và tái cơ cấu các Khoa hiện nay được xem như là sắp xếp lại tất cả các đơn vị của Trường để sẵn sàng cho những hoạt động diễn ra sắp tới của trường theo hướng chiến lược phát triển mới. Lãnh đạo nhà trường mong muốn mọi người sẽ hợp tác cùng nhau làm việc để đưa trường phát triển.

Sau khi tái cơ cấu, hiện nay Trường có các Phòng và đơn vị chức năng sau:

– Phòng Hành chính Quản trị (CN. Bùi Trúc Lam – Trưởng Phòng)
– Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (PGS. TS Lê Bảo Lâm – Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Phụ trách Phòng; TS. Bùi Văn Năm – Phó Trưởng Phòng; ThS. Nguyễn Thị Mai Bình – Phó Trưởng Phòng, ThS. Trần Thanh Huy – Phó Trưởng Phòng)
– Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế (PGS. TS Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng kiêm nhiệm Phụ trách Phòng; ThS. Hà Minh Tiếp – Phó Trưởng Phòng)
– Phòng Tài chính Kế toán (CN. Sú Ngọc Bích – Trưởng Phòng, CN. Lâm Minh Thơ – Phó Trưởng Phòng)
– Phòng Quan hệ Doanh nghiệp (CN. Phan Minh Tâm – Trưởng Phòng; ThS. Mạch Trần Huy – Phó Trưởng Phòng)
– Trung tâm Thông tin và Thư viện (ThS. Bùi Quang Điệp – Giám đốc)

– Tổ Quản lý Chất lượng
– Tổ Quản lý Mạng Vi tính

Các Khoa:

– Khoa Công nghệ (TS. Lê Mạnh Hải – Phó Trưởng khoa Công nghệ đồng thời phụ trách Khoa)
– Khoa Tài chính – Quản trị Kinh doanh (TS. Tạ Thị Kiều An giữ chức vụ Trưởng khoa)
– Khoa Du lịch (ThS. Vũ Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Du lịch đồng thời phụ trách Khoa)
– Khoa Ngoại ngữ (ThS. Nguyễn Quang Hiếu – Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ đồng thời phụ trách khoa Ngoại ngữ; ThS. Phan Ngọc Chiến giữ chức vụ Phó Trưởng khoa)
– Bộ môn Quản lý Bệnh viện (ThS. BS Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Út giữ chức vụ Trưởng Bộ môn)

Đồng thời, nhà trường cũng công bố các Quy chế, Quy định được ban hành sau: Quy chế đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định về tổ chức đăng ký học phần và giảng dạy; Quy định về chương trình đào tạo và đề cương học phần; Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần; Quy định về phân công tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên.

Gần đây, Trường cũng quyết định trang bị thêm server mới, nâng cấp hệ thống mạng vi tính kết nối internet vận hành website, hệ thống mạng nội bộ (LAN) phục vụ hoạt động của trường. Nhà trường cũng đã mua phần mềm quản lý đào tạo Edusoft và đang trong quá trình hoàn thiện cài đặt chạy phần mềm. Hệ thống quản lý tích hợp EduSoft phục vụ việc tin học hóa các hoạt động đào tạo, quản lý sinh viên, cán bộ và tài chính. Vì vậy công việc sắp tới của trường sẽ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả hơn.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN