Sáng ngày 17/10/2018, Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh đã làm lễ công bố một số quyết định về tái cơ cấu các đơn vị cấp Phòng, tương đương cấp Phòng và bộ phận chức năng thuộc Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. NGND Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM bày tỏ hy vọng sự tái cơ cấu bộ máy chức năng của nhà trường tinh gọn lại sẽ giúp các đơn vị chức năng hoạt động hiệu quả hơn và Ban Giám hiệu nhà trường cũng tin tưởng với sự đồng lòng, đoàn kết của mọi người trong công việc sẽ giúp Trường ngày càng phát triển hơn.

Sau khi tái cơ cấu, hiện Trường có các Phòng chức năng sau: Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Thư viện.

Sắp tới, lãnh đạo Trường sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động của các Khoa. Hiện tại, Trường có các Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Sau thu hoạch, Khoa Công nghệ kỹ thuật Xây dựng, Khoa Quản lý Bệnh viện, Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng Khách sạn, Khoa Kế toán, Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ (ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung).