Khoa Tài chính Ngân hàng có chương trình đào tạo phù hợp, đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng  kinh nghiệm, nhiệt tình nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng làm việc trong các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các đơn vị hành chính – sự nghiệp.

Khoa Tài chính Ngân hàng được sự hỗ trợ thỉnh dạy từ các thầy – cô là giảng viên từ  ĐH Kinh Tế TP.HCM, ĐH Ngân Hàng và các thầy – cô là nhà quản lý từ các công ty, các đơn vị trong thực tế.

Khoa Tài chính Ngân hàng có mối quan hệ sâu rộng với hơn 50 chi nhánh ngân hàng và công ty tài chính; sự hỗ trợ nghề nghiệp từ Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.

Các chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành Tài chính:

Kỹ năng chuyên ngành

Cơ hội nghề nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết về lĩnh vực kinh tế – tài chính vận dụng phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam và có thể hội nhập với xu thế của quốc tế và khu vực.

 

Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc tại phòng tài chính – kế toán của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; chuyên viên phân tích và đầu tư tại các công ty chứng khoán; chuyên viên tại các công ty bảo hiểm,…

 

Chuyên ngành Ngân hàng:

Kỹ năng chuyên ngành

Cơ hội nghề nghiệp

Trang bị cho sinh viên kiến thức cần thiết về lĩnh vực kinh doanh ngân hàng – ứng dụng thực tiễn tại các ngân hàng thương mại trong nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.

 

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận tốt nhiều vị trí cho các nghiệp vụ ngân hàng như:  Tín dụng; Thanh toán quốc tế; Kinh doanh ngoại hối…

 

Chuyên ngành Tài chính công:

Kỹ năng chuyên ngành

Cơ hội nghề nghiệp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực tài chính và quản lý tài chính công. Sinh viên được đào tạo để có khả năng phân tích và xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính công.

 

Sinh viên có thể đảm nhận tốt nhiều vị trí công việc tại các đơn vị hành chính như các cơ quan quản lý nhà nước: cơ quan tài chính , cơ quan thuế, cơ quan kho bạc nhà nước, ngân hàng nhà nước, văn phòng sở – ban- ngành; các đơn sự nghiệp như: trường học, bệnh viện,….

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về khoa học kinh tế, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Rèn luyện cho sinh viên khả năng nghiệp vụ, các kỹ năng mềm trong thực hiện công việc, kỹ thuật phân tích và khả năng ra quyết định trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Sinh viên tốt nghiệp từ khoa TC-NH có thể đảm nhiệm các công việc sau:

  • Là chuyên viên phân tích tài chính – đầu tư cho các công ty, cho cá nhân khởi nghiệp.
  • Là nguồn nhân lực có chất lượng cho các ngân hàng thương mại, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.
  • Là chuyên viên tài chính trong các đơn vị hành chính – sự nghiệp.

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Với sự chủ động, sinh viên có thể tốt nghiệp trong thời hạn từ 3 năm nếu việc tích lũy tín chỉ đáp ứng được các yêu cầu của quy chế.

Phương châm đào tạo của Khoa:

  • Chương trình học mang tính ứng dụng cao, chú trọng rèn luyện kỹ năng.
  • Sinh viên thường xuyên tham gia vào các sự kiện lĩnh vực kế toán-kiểm toán, tài chính-chứng khoán, nhân sự, hoạt động thiện nguyện, nghệ thuật, v.v…
  • Tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng từ lúc còn đang là sinh viên.