Dưới điểm sàn, vẫn có thể trở thành sinh viên của Trường

Bạn lo lắng vì điểm thi của mình thấp hơn điểm sàn 15,5 điểm? Chuyện nhỏ, dưới điểm sàn vẫn có thể...

Xem thêm