Đối với một sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh thì kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo là chìa khoá của sự thành công khi tham gia thị trường lao động. Do đó, chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM được thiết kế theo định hướng thực hành, với các loại kỹ năng giao tiếp được chú trọng đặc biệt trong hầu hết các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, và kiến thức bổ trợ).

Về những kiến thức bổ trợ, chương trình đào tạo của Khoa cung cấp những học phần tập trung vào lĩnh vực tiếng Anh thương mại và tiếng Anh dùng trong du lịch, nhà hàng, khách sạn. Ngoài kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, theo quy ước truyền thống trong học thuật, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh không thể không có một khối lượng kiến thức nhất định về lịch sử, xã hội, văn hoá, văn học của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Do đó, chương trình đào tạo bao gồm một số học phần cung cấp những kiến thức này cho sinh viên thông qua các buổi giảng và thảo luận bằng tiếng Anh. Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Hùng Vương Tp. HCM chủ trương giảng dạy tất cả các học phần giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh và qua đó sinh viên sẽ được tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ mục tiêu mà mình theo học trong suốt chương trình đào tạo, trong đó có nhiều học phần được phụ trách bởi giảng viên bản ngữ và giảng viên được đào tạo tại các trường đại học quốc tế.  Các giáo trình giảng dạy luôn được cập nhật từ các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson-Longman, Aruka, Bonjinsha, Hatier, Hachette, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, Tập đoàn 3A Corporation (Nhật Bản).v.v…

Trong hơn 20 năm tham gia đào tạo sinh viên chuyên ngữ với một đội ngũ giảng viên được tiếp cận với các quan điểm và phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới, Khoa Ngoại ngữ luôn cố gắng cung cấp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cơ hội sử dụng các phần mềm chuyên ngữ mới nhất, cơ hội phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, xử lý thông tin, phản biện, giao tiếp hiệu quả, cũng như ý thức học tập suốt đời (lifelong learning). Đồng thời, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để mở rộng phạm vi giao tiếp xã hội của mình và rèn luyện những phẩm chất cần thiết. Vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 

KHOA NGOẠI NGỮ