Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo về Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

BTC khai giang