Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tiếng Anh: Tourism and Travel services Management

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

 • Có các kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 • Có kiến thức về quản trị một tập thể, đơn vị trong doanh nghiệp lữ hành.
 • Có kiến thức và hiểu biết sâu rộng vầ kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với xu hướng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Min Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan trong học tập, nghiên cứu và giải quyết vấn đề thực tiễn.
 • Nắm được các quy định liên quan đến pháp luật (Pháp luật đại cương, Pháp luật du lịch ) để áp dụng trong ngành du lịch.

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

 • Có khả năng lập kế hoạch, thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác.

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

 • Có khả năng tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch.
 • Thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch; ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

 • Biết thu thập thông tin và vận dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp để giải quyết các vấn đề  trong ngành dịch vụ, du lịch. Có khả năng áp dụng và triển khai các văn bản pháp quy, tiêu chuẩn của nhà nước trong ngành du lịch.

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 • Có khả năng xây dựng giải pháp và khuyến nghị để giải quyết các vẫn đề thực tiễn trong quản lý, kinh doanh du lịch.
 • Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của đơn vị cụ thể.
 • Có khả năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có khả năng đề xuất phương án, chiến lược sản xuất kinh doanh cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

 • Có khả năng tìm kiếm, phân tích và xử lý các thông tin liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch.
 • Có kỹ năng phản biện và giải quyết vấn đề, làm báo cáo trình bày dự án và truyền thông trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

 • Có khả năng đánh giá và lập báo cáo đánh giá các hoạt động liên quan của các bộ phận phụ trách cho cho đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành.

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông, lắng nghe và thuyết phục đối tác và khách hàng.
 • Có khả năng hoạt náo, tổ chức các trò chơi tập thể.
 • Có khả năng giải quyết phàn nàn của khách hàng.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đạt một trong những chứng chỉ sau:
 • Chứng chỉ quốc tế: TOIEC: 450 (IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT: 42 (IIG Việt Nam cấp);
 • Chứng chỉ chính thực theo Khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2014: cấp độ 3 (B1) do Đại học Sư phạm Tp.HCM và Trung tâm SEAMEO RETRAC cấp.
 • Chứng chỉ TOEIC: 450 nội bộ (do Trường tổ chức dạy, cho thi và cấp giấy chứng nhận tương đương).
 • Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 3 (B1) do Trường tổ chức dạy, cho thi và cấp giấy chứng nhận tương đương.

Chuẩn đầu ra tin học:

 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đạt một trong những chứng chỉ sau:
 • Chứng chỉ tin học quốc tế IC3
 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS
 • Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

 • Khả năng lập kế hoạch, đặt mục tiêu, định hướng hành động cho nghề nghiệp bản thân trong tương lai và trong ngành du lịch.
 • Biết sắp xếp, giám sát, điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất; đồng thời vận dụng được kỹ năng thực hành hướng dẫn, tổ chức sự kiện.
 • Xác định đúng trình độ và năng lực của bản thân.
 • Thành thạo kỹ năng làm việc độc lập và thành công trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đơn vị kinh doanh của ngành du lịch. Tự khẳng định năng lực và phẩm chất của mình trong tập thể, trong tổ chức.
 • Tạo dựng được mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác trong và ngoài ngành.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập, nghiên cứu, sáng tạo và làm việc theo nhóm, có khả năng thuyết phục và khả năng hòa giải, khả năng cộng tác với các đơn vị phối hợp, các ban ngành liên quan và cộng đồng dân cư.
 • Trung thực, kỷ luật trong công tác, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

 • Tổ chức công việc, lên kế hoạch, phân công, bố trí nhân sự ‘đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng khả năng’.

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

 • Có kỹ năng phát hiện vấn đề và mối tương quan giữa các vấn đề trong lĩnh vực du lịch như du lịch và kinh tế, xã hội, chính trị.
 • Luôn cập nhật thông tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực du lịch cũng như xu hướng, chính sách phát triển du lịch trong và ngoài nước.

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

 • Khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác; tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch.
 • Có khả năng xây dựng giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong du lịch.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp Quản trị dịch vụ và lữ hành, sinh viên sẽ được lựa chọn rất nhiều vị trí, nghề nghiệp cụ thể như:

 • Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị;
 • Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn;
 • Giám đốc điều hành, Tổ trưởng bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự;
 • Giảng dạy về Quản trị khách sạn, du lịch…

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ra trường bạn có thể làm việc và nắm bắt cơ hội thăng tiến tại:

 • Các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước;
 • Các khu du lịch, nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, giải trí;
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Bộ phận du lịch các sở, ban, ngành.

Khả năng nâng cao trình độ:

 • Có năng lực cập nhật kiến thức chuyên ngành và tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu về lĩnh vực dịch vụ du lịch.
 • Đáp ứng các yêu cầu dự tuyển và học tập ở bậc sau đại học ngành quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trong nước và ngoài nước.