Tên sách: Quản trị chất lượng (Quality management)
Mã sách: HVV.0009465
Tác giả: Nguyễn Kim Định
Nhà xuất bản: Tài chính
Năm xuất bản: 2010

Giáo trình Quản lý chất lượng được chia thành ba phần:

Phần 1: Phần Lý thuyết: Gồm năm chương

Chương 1: Một số quan điểm và các nguyên tắc cơ bản trong Quản lý chất lượng hiện đại

Chương 2: Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng (trích trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2008).

Chương 3: Phương pháp Quản lý chất lượng đồng bộ TQM – Total Quality Management.

Chương 4: Xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

Chương 5: Đo lường, đánh giá chất lượng

Phần 2: Phần Bài tập: Gồm một số Bài báo của các chuyên gia, Bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chất lượng

Phần 3: Phần phụ lục: Gồm Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, một số tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng…

Hiện sách có tại Trung tâm Thông tin Thư viện. Các bạn có nhu cầu tham khảo liên hệ TTTTTV nhé!

Thân mời!