1.Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên tham dự thi học kỳ I năm học 2017 – 2018 (tải File), danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018 (tải File).

2. Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File). Sinh viên chưa đăng ký cần đăng ký gấp, kết quả gửi về phòng QLĐT hạn chót 16h00 ngày 05/01/2018. Mọi thắc mắc sai sót, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/01/2018.

3. Nội quy học giáo dục quốc phòng của sinh viên (Tải File).

4. Thời khóa biểu tuần học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File).

5. Thông báo về việc rút bớt học phần đã đăng ký học kỳ II năm học 2017 – 2018 (tải File).

6. Danh sách phân nhóm học tiếng Anh học kỳ II năm học 2017-2018 (Tải File).

7. Lịch học Giáo dục thể chất (Tải File)