Khoa Quản trị Bệnh viện (QTBV) cho đến ngày 14/02/2017 đổi là Khoa Quản lý Bệnh Viện được thành lập năm 1996 đào tạo chuyên ngành QLBV, là một chuyên ngành mới ở Việt Nam thuộc nhóm ngành Kinh tế – Quản trị, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện trong hệ thống phát triển ngành y tế và các đơn vị, doanh nghiệp làm công tác chăm sóc sức khỏe hay liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe. Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh là trường Đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo chuyên ngành QLBV, đến nay, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đào tạo đã công nhận ngành QLBV là ngành đào tạo riêng. Trước nhu cầu đổi mới và phát triển của Trường, Khoa Quản lý Bệnh viện luôn quan tâm việc cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư nguồn nhân lực của Khoa, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật hàng năm, cấu trúc bao gồm 2 phần: quản trị chung và quản lý bệnh viện, do đó khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong lĩnh vực tổ chức bộ máy y tế ở các bệnh viện, các công ty và các tổ chức doanh nghiệp như là nhà quản trị, quản lý, điều hành…

Ngày 14 tháng 07 năm 2008 Khoa được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ Quản lý Bệnh viện cho các lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế. Chứng chỉ có giá trị pháp lý toàn quốc tạo điều kiện chuẩn hóa cán bộ.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Trưởng khoa: TS. BSYK. Bế Nhật Dục

 Phó trưởng khoa: BSCK2. Ths. Nguyễn Văn Út

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Quản lý Bệnh viện:

1. TS. BSYK. Bế Nhật Dục Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Tp. HCM

Trưởng khoa Quản lý Bệnh viện

Chủ tịch

 

2. TS. Đinh Phương Duy Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố HCM Ủy viên
3. TS. Phạm Thị Hà Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán Ủy viên

 

4. TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học

Trường Đại học Xã Hội và Nhân văn

Ủy viên

 

5. TS. Nguyễn Xuân Cẩm Huyên Đại học Y Dược TP.HCM Ủy viên
6. TS. BS. Huỳnh Tấn Tiến Nguyên GĐ Trung tâm sức khỏe Lao động và Môi trường TP. HCM Ủy viên
7. BSCK2. ThS. Nguyễn Văn Út Phó Trưởng Khoa Quản lý Bệnh viện Thư ký

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Mục tiêu chung:

Tổ chức và điều hành cơ sở y tế, bệnh viện với vai trò giám đốc điều hành hay trưởng phó khoa, phòng chức năng.

Tổ chức và tham gia quản lý các hoạt động y tế công cộng cũng như các chương trình y tế các tổ chức phi chính phủ.

Quản lý, điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế, quản lý sức khỏe ở các cơ sở kinh doanh, giáo dục.

2. Mục tiêu cụ thể:

Chương trình dựa theo mô hình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện tại các nước tiên tiến và được điều chỉnh, cập nhật hàng năm. Nội dung có định hướng xây dựng chuyên ngành trong quản lý bệnh viện để tiếp cận với nghiệp vụ của ngành như: quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính bệnh viện, quản lý dược …

 • Kiến thức: Có trình độ chuyên sâu về quản lý bệnh viện và quản lý tổ chức y tế. Có kiến thức sâu và thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc.
 • Kỹ năng: Có phương pháp luận, khả năng phân tích và khả năng quản trị. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong xây dựng, tổ chức, điều hành công việc có hiệu quả tại các bệnh viện, cơ sở y dược.
 • Thái độ: Làm việc khoa học, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Vị trí làm việc, Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
  • Tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân với nhiều vai trò khác nhau như: giám đốc điều hành hay trưởng, phó phòng chức năng.
  • Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu hay giáo dục.
  • Tổ chức và điều hành hội nghị, đàm phán với đối tác.
 • Trình độ ngoại ngữ, tin học:

Ngoại ngữ:

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Áp dụng Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại  ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu).

Tin học:

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN :

Đào tạo:

– Đại học hệ chính quy tập trung chuyên ngành Quản trị Bệnh viện nay là Quản lý Bệnh viện: tuyển sinh 14 khóa (1.218 sinh viên).

Cơ sở thực hành: Các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình, Đa khoa Sài Gòn và một số bệnh viện khác tại TP. Hồ Chí Minh.

– Đào tạo theo nhu cầu xã hội: từ tháng 12/2006 – 2016 chiêu sinh 26 khóa đào tạo ngắn hạn chứng chỉ Quản lý Bệnh viện cho 746 học viên cho các lãnh đạo, nhân viên các Cơ sở Y tế tại các bệnh viện. Nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của các bệnh viện, Cơ sở Y tế, các công ty, các doanh nghiệp và quy định đào tạo liên tục của ngành Y tế.

Nghiên cứu khoa học: Tổ chức nghiên cứu khoa học: đã nghiệm thu 7 đề tài nghiên cứu thuộc các nhóm chủ đề: Sức khỏe cộng đồng, Dinh dưỡng cộng đồng,  hàng năm đăng rất nhiều tạp trí khoa học trong và ngoài nước.

Hoạt động sinh viên: tham gia nhiều phong trào cấp trường, nhiều hoạt động bên ngoài nhà trường và đạt nhiều thành tích cao: “Giải thưởng tem”, “Bạn trẻ và sách”, “Phương pháp học đại học”

– Bằng khen Trung ương Đoàn năm 2004, 2008, 2009.

– Nhiều năm liền nhận được giấy khen của Thành Đoàn- Thành Hội

– Tham gia Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên.

– 2006-2007 giải nhất cuộc thi Sức khỏe Sinh sản

– 2009-2010 giải 3 Phương pháp học tập hiệu quả.

– Giấy khen 15 năm người Cộng sản trẻ của thành phố.

– Chứng nhận công trình Thanh Niên 1000 trang giấy tập

đến trường.

Những thành tích đạt được:

– Tập thể: tập thể lao động tiên tiến

– Cá nhân: lao động tiên tiến

Hướng phát triển: Trên cơ sở chiến lược phát triển của Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Bệnh viện xác định chất lượng là mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý bệnh viện cho nhu cầu của TP. HCM, cả nước và quốc tế.

Về nhân lực: Quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hoạt động quản lý của bộ phận hành chính; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và giảng viên cơ hữu; chọn lọc giảng viên thỉnh giảng các môn chuyên ngành, hình thành các Bộ môn đáp ứng nhiệm vụ của Khoa trong từng giai đoạn. Đặc biệt được các Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban của bệnh viện tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành tại các bệnh viện.

Đào tạo:

– Phối hợp và liên kết với các địa phương tổ chức chiêu sinh đào tạo tập trung tại các tỉnh các lớp cử nhân chính quy, lớp chứng chỉ quản lý bệnh viện, và đảm bảo chuẩn đầu ra chương trình chất lượng cao của trường.

– Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế riêng biệt, định hướng ngay từ năm thứ nhất. Do đó sinh viên nắm được những kiến thức và kỹ năng cần nắm vững ngay từ đầu và đảm bảo chuẩn đầu ra chương trình chất lượng cao của trường.

Nghiên cứu khoa học: duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học, mở rộng chủ đề nghiên cứu cấp cơ sở, cấp trường phù hợp với chuyên ngành đào tạo …..

Quyền lợi của sinh viên khi theo học chương trình:

 • Hỗ trợ học tập: Có đội ngũ cố vấn học tập, trợ giảng giải đáp thắc mắc và tư vấn sinh viên trong suốt khoá học.
 • Nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm, tham quan thực hành: Được tham gia nghiên cứu khoa học do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học với giảng viên
 • Trong quá trình học tại trường sinh viên được huấn luyện chuỗi các kỹ năng mềm phù hợp với nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế, các bệnh viện và doanh nghiệp y dược trong và ngoài nước.
 • Được tổ chức tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất y dược, các cơ sở y tế, các cơ quan nghiên cứu và các bệnh viện trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch.
 • 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.