Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ, công tác bổ sung tài liệu cũng như đáp ứng được nhu cầu cung cấp tài liệu kịp thời, chính xác cho các tất cả bạn đọc. Thư viện đề nghị bạn đọc cho ý kiến về việc cung cấp các tài liệu phù hợp với ngành đào tạo của trường và chương trình học của mình.

Các tài liệu tham khảo bạn đọc có nhu cầu Thư viện bổ sung mà Thư viện chưa có, các bạn vui lòng thì điền thông tin vào Phiếu yêu cầu tài liệu và gửi trực tiếp lại tại bàn phục vụ bạn đọc hoặc thuvien@hvuh.edu.vn. Thư viện sẽ xem xét bổ sung kịp thời và nhanh chóng để phục vụ bạn đọc.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào link sau để gửi yêu cầu online cho chúng tôi: Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu (gửi online)

Trung tâm Thông Tin Thư viện