Ngày 04/3/2020, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 696/BGDĐT-GDTC v/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Nội dung công văn hướng dẫn những việc cần làm trong các nhà trường, cơ sở giáo dục để chuẩn bị đón trẻ mầm non, học sinh, học viên và sinh viên đi học trờ lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tải File).

696_BGDDT_GDTC_signed_4c23b41248_2