NHẬP MÔN TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ
Tác giả: PGS. TS. Sử Đình Thành
Nhà xuất bản: Lao Động Xã Hội
Năm xuất bản: 2008
Hình thức:  bìa mềm
Kích thước: 19 x 27 cm
Số trang: 432tr.
Mục đích của giáo trình Nhập môn Tài chính – tiền tệ là giới thiệu cho sinh viên một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tài chính – tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Qua đó sinh viên có thể nghiên cứu những mô hình lý thuyết và giải thích các sự kiện tài chính – tiền tệ trong mối tương tác với các vấn đề kinh tế của thế giới hiện thực.
Sách gồm 16 chương:
Chương 1: Đại cương về tài chính
Chương 2: Đại cương về tiền tệ
Chương 3: Tín dụng
Chương 4: Lãi suất
Chương 5: Cung và cầu tiền tệ
Chương 6: Ngân hàng Trung Ưng
Chương 7: Lạm phát
Chương 8: Tài chính công và chính sách tài khóa
Chương 9: Tài chính doanh nghiệp
Chương 10: Các trung gian tài chính
Chương 11: Ngân hàng thương mại
Chương 12: Bảo hiểm
Chương 13: Tài chính quốc tế
Chương 14: Thanh toán và tín dụng quốc tế
Chương 15: Thị trường tài chính
Chương 16: Chính sách tài chính quốc gia Việt Nam
Sách có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, thân mời bạn đọc.