Ban chuyên môn Toán, Hệ thống giáo dục Hocmai chia sẻ đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nằm chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Theo ban chuyên môn Toán, Hệ thống giáo dục Hocmai phạm vi kiến thức trong đề thi tham khảo nằm chủ yếu ở chương trình Toán lớp 12. Kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 90% câu hỏi và khoảng 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức lớp11. Tuy nhiên có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp mới có thể giải quyết được.

Ban chuyên môn Toán, Hệ thống giáo dục Hocmai nhận định đề tham khảo vừa sức, bám sát chương trình học của học sinh.

Ban chuyên môn Toán, Hệ thống giáo dục Hocmai nhận định đề tham khảo vừa sức, bám sát chương trình học của học sinh.

Trong đó, chuyên đề Hàm số có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (13 câu) và cũng là chuyên đề có nhiều câu hỏi khó nhất trong đề (2 câu vận dụng cao) . Các dạng bài trong đề khá quen thuộc gồm: Nhận dạng đồ thị, tương giao, đơn điệu, cực trị, max-min, tiệm cận… Học sinh đã từng được gặp trong quá trình ôn thi. Bên cạnh đó, các câu phân loại đều được lồng ghép kiến thức của các chuyên đề khác (câu 45 lồng ghép kiến thức lượng giác…) để kiểm tra cách họcsinh vận dụng các kiến thức để giải quyết vấn đề mới.

Chuyên đề Mũ logarit với số lượng câu hỏi, các dạng bài ra trong đề không thay đồi gì nhiều so với đề thi các năm trước. Chuyên đề gồm 7 câu hỏi, phân chia theo mức độ 5/2/1 (nhận biết thông hiểu/vận dụng/vận dụng cao). Trong chuyên đề này có câu 25 là dạng bài thực tế nhưng qua quá trình ôn luyện học sinh có thể làm chủ và giải đáp được câu hỏi này.

Phân tích đề thi tham khảo môn Toán THPT quốc gia năm 2020.

Phân tích đề thi tham khảo môn Toán THPT quốc gia năm 2020.

Chuyên đề Hình học không gian – tròn xoay có 2 câu hỏi về bài toán tính góc, tính khoảng cách thuộc phần kiến thức lớp 11, và 5 câu hỏi về bài toán thể tích, khối tròn xoay. Các câu hỏi thuộc các dạng bài quen thuộc: Tính góc, tính khoảng cách, tính thể tích của các hình khối quen thuộc. Câu hỏi khó nhất thuộc yêu cầu tính thể tích của một khối đa diện. Để làm được câu hỏi này, học sinh cần biết cách phân chia thể tích các khối đa diện thật thành thạo.

Chuyên đề Số phức gồm 3 câu hỏi: câu 12, câu 30 và câu 31. Câu hỏi ở mức độ nhận biết thông hiểu, thuộc dạng bài quen thuộc như: xác định modul, tính toán đại số…

Chuyên đề Nguyên hàm – tích phân chiếm 7 câu hỏi trong đề. Câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài liên quan đến hàm ẩn. Vì vậy, học sinh cần chú ý đến dạng bài này nhiều hơn khi ôn tập.

Chuyên đề Hình học Oxyz có 8 câu hỏi trong đề thi, các câu hỏi năm trọn vẹn trong phần nhận biết – thông hiểu. Các dạng bài chủ yếu nhằm kiểm tra kiến thức nền tảng và cách vận dụng chúng giải quyết một số bải toán đơn giản trong không gian, đúng với tinh thần tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề Tổ hợp – Xác suất, cấp số cộng – ấp số nhân chiếm khoảng 10% số lượng câu hỏi trong đề thi. Theo ban chuyên môn Toán, Hệ thống giáo dục Hocmai các dạng bài đều quen thuộc, học sinh nếu ôn tập kỹ có thể nhận ra hướng làm nhanh chóng.

Đề thi tham khảo môn Toán thi THPT quốc gia 2020 không có câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10. Các chủ đề của lớp 11 như: Tổ hợp xác suất – cấp số cộng, cấp số nhận chiếm số lượng câu hỏi ít.

Bên cạnh đó, các chủ đề thuộc chương trình học kỳ hai của lớp 12 như: Số phức, nguyên hàm – tích phân và phương pháp tọa độ trong không gian được giảm độ khó. Đặc biệt hai chuyên đề số phức, phương pháp tọa độ trong không gian không có câu hỏi vận dụng cao.

Tỷ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu chiếm từ 60% – 70% và phần kiến thức lớp 12 chiếm 90%, 10% còn lại là thuộc phần kiến thức lớp 11. Các câu hỏi khó (từ câu 46 – 50) thường cần phải vận dụng kiến thức liên chuyên đề, liên lớp để giải quyết. Hai câu hỏi khó nhất (câu 49 và 50) nằm ở phần hàm số và hình không gian.

Theo vnexpress.net (Nguồn: Hệ thống giáo dục Hocmai)