Ngày 18 tháng 09 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 6222/QĐ-BGD ĐT giao cho Trường Đại Học Hùng Vương TPHCM đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng.

Cho đến nay, Khoa Xây dựng đã đào tạo được 03 khóa, hầu hết sinh viên đã tốt nghiệp đều có việc làm ngay từ năm đầu tiên đã phần nào khẳng định chất lượng đào tạo của Trường đáp ứng nhu cầu và được xã hội thừa nhận.

Với đội ngũ giảng viên giảng dạy có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu được đào tạo từ nhiều nguồn trong và ngoài nước: Liên Xô (Nga); Anh; Nhật; Pháp,… cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu tham khảo được trang bị đầy đủ; đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho đào tạo chuyên ngành. Bên cạnh đó, với uy tín của Nhà trường cũng là một thế mạnh giúp cho sinh viên không chỉ có kiến thức về lý thuyết mà còn được tiếp cận với thực tế qua hoạt động tham quan; thực tập trong quá trình học tập.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA:

CHỨC NĂNG:

Khoa là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng giảng viên và nghiên cứu khoa học; Quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; Chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Trường.

NHIỆM VỤ:

– Quản lý GV – CBNV và sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và NCKH, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho GV – CVNV và người học; Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV – CVNV thuộc Khoa.

– Tổ chức đánh giá GV – CVNV, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo đội ngũ kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển trước mắt và lâu dài của ngành xây dựng và xã hội. Được trang bị các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để có thể tham gia công tác khảo sát thiết kế, tổ chức thi công, quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các công ty, các Trường và Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo, các Ban Quản lý dự án … trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp

Về kiến thức:

 • Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo.
 • Có đủ các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học cơ bản, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kiến thức xã hội nhân văn
 • Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các lĩnh vực cơ học kỹ thuật, cơ kết cấu, điện kỹ thuật, kết cấu công trình, thiết kế, thi công, quản lý, giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Nắm vững các kiến thức đã học, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công việc của ngành xây dựng từ khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm văn phòng, thành thạo các phần mềm chuyên ngành hỗ trợ cho việc thiết kế, phân tích kết cấu, quản lý thi công
 • Đảm bảo khả năng anh văn tương đương trình độ TOEIC 400, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành xây dựng và giao tiếp cơ bản, có khả năng tiếp cận các công nghệ mới

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có kỹ năng thực hành thành thạo trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý các dự án xây dựng
 • Có khả năng thiết kế và chỉ huy thi công, lập các bản thiết kế, đọc hiểu cũng như phát hiện lỗi trong thiết kế và thi công
 • Có khả năng tự tìm việc làm và phát huy khả năng làm việc, tự thành lập công ty xây dựng, các tổ chức doanh nghiệp chuyên ngành nghề
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác thiết kế, dự toán tiến độ và quyết toán công trình

Kỹ năng mềm:

 • Có khả năng làm việc độc lập, khả năng tổ chức và làm việc nhóm, có khả năng sáng tạo và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành xây dựng
 • Thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tiếp thu chuyển giao công nghệ tiến tiến trong xây dựng
 • Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, hợp tác với các cơ quan ban ngành liên quan để giải quyết công việc và hội nhập
 • Có khả năng thuyết trình, trình bày các báo cáo khoa học

Về phẩm chất đạo đức:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, có ý thức phục vụ xã hội
 • Chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan
 • Yêu nghề, có ý thức cải tiến trong công việc được giao và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công tác được giao. Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây dựng đối với các cấp hạng công trình
 • Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực, có tinh thần cộng tác với đồng nghiệp trong và ngoài nước

Cơ hội làm việc, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng có khả năng tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành xây dựng như:
 • Các cơ quan tư vấn, thiết kế, giám sát, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình, dự toán và định giá xây dựng.
 • Quản lý dự án xây dựng và tư vấn giám sát trong các Công ty tư vấn xây dựng.
 • Tổ chức và quản lý thi công, quản lý đầu tư xây dựng, lập kế hoạch và tiến độ thi công trong các công ty tư vấn xây dựng.
 • Có khả năng đánh giá độ bền các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Chuyển giao công nghệ, tiếp nhận các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng.
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng hoặc tại các cơ sở đào tạo cao đẳng và đại học.
 • Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý xây dựng cơ bản của nhà nước như: Ban quản lý dự án xây dựng, phòng xây dựng, phòng quản lý đô thị, các công ty xây dựng của nhà nước và tư nhân.
 • Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để nâng cao hiểu biết và năng lực làm việc, cũng như được đào tạo để có trình độ sau Đại học cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ (không kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết)

– Các môn chính thuộc khối kiến thức cơ sở: Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật, Cơ lý thuyết, Sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong xây dựng, Điện kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Cơ học đất, Cơ kết cấu, Vật liệu xây dựng, Trắc địa đại cương, Địa chất công trình,….

– Các môn chính thuộc khối kiến thức ngành: Nền móng công trình, Cấp thoát nước, Môi trường trong xây dựng, Kiến trúc dân dụng & công nghiệp, Đồ án kiến trúc, Kỹ thuật thi công, Quản lý xây dựng, Đồ án thi công, Kết cấu Bê tông cốt thép, Đồ án BTCT, Kết cấu thép, Đồ án kết cấu thép, Đồ án tổng hợp, Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp,…

Thời gian đào tạo: 4 năm; trong đó 7 học kỳ chính và 3 học kỳ phụ để học và thực tập tốt nghiệp, học kỳ 8 là học kỳ sau cùng để làm đồ án tốt nghiệp

MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH:

 • Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có đưa một số học phần mới vào chương trình giảng dạy, như các học phần: Sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong xây dựng, Môi trường trong xây dựng và các học phần tự chọn: Xử lý và gia cố nền, Quy hoạch đô thị, Thủy văn công trình, Revit Structures, Công trình giao thông,… giúp trang bị cho sinh viên kiến thức sâu và rộng, kỹ năng vững vàng khi ra trường và phù hợp với xu hướng hiện nay.
 • Chương trình đào tạo rất chú ý đến việc trang bị cho sinh viên có tiềm lực để có thể tự học, tự đào tạo trong quá trình học ở Trường và sau khi ra Trường. Các môn học được giảng dạy để biến quá trình học thụ động thành học chủ động hai môn: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học được đặc biệt chú ý.
 • Chương trình đào tạo cũng đặc biệt chú ý đến đào tạo khả năng thực hành cho sinh viên. Vì vậy 6 tháng cuối của khóa học cũng được để dành để sinh viên đến thực tập thiết kế, thực tập chỉ huy, giám sát thi công, thực tập nghiên cứu tại các văn phòng thiết kế, các công trình xây dựng của các công ty như: Tập đoàn đầu tư Sài Gòn, Công ty đầu tư phát triển xây dựng (Bộ Xây dựng), Công ty tư vấn thiết kế (Bộ Xây dựng), Viện Cơ học ứng dụng… Tại các đơn vị kể trên sinh viên sẽ được làm việc trực tiếp dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư, chuyên gia chuyên sâu, gìàu kinh nghiệm để hoàn thành đồ án tốt nghiệp.