NGÂN HÀNG ĐỀ THI, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP & BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mã sách: HVV.0007394 ( 4 bản)

Tác giả: Phan Đức Dũng

Nhà XB: Thống kê

Năm XB: 2011

Số trang: 1040 tr.

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 26 chương, mỗi chương ngoài mục tiêu học tập phần còn lại được bố cục theo 4 nội dung chính:
 
– Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu thực hành của từng chương.
 
– Phần câu hỏi trắc nghiệm và đáp án các câu hỏi trắc nghiệm (phần lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu là các nguyên tắc hạch toán, tài khoản sử dụng…)
 
– Phần bài tập ứng dụng (phần bài tập có lời giải với mục đích giúp cho bạn hiểu rõ hơn những nội dung về kế toán tài chính).
 
– Phần bài tập tự giải (những bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng nhằm giúp cho bạn tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập).
 
Sách có tại Trung tâm Thông tin Thư viện thân mời bạn đọc!