Theo tổ chuyên môn Tiếng Anh hệ thống giáo dục Hocmai, đề tham khảo môn tiếng Anh năm nay không có nhiều khác biệt so với năm 2019.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra bộ đề tham khảo THPTQG 2020. Trong đó, đề thi môn Tiếng Anh có cấu trúc và nội dung như sau:

Lưu ý đề tham khảo THPTQG 2020 môn Tiếng Anh

Qua đây, tổ chuyên môn Tiếng Anh hệ thống giáo dục Hocmai có một số nhận định sau:

Cấu trúc đề thi

Đề thi có 50 câu trắc nghiệm, bao gồm các kiến thức lớp 11 và 12, trong đó, 10% lớp 11 và 90% lớp 12.

Sự phân chia cấp độ nhận thức nhớ – hiểu, vận dụng, vận dụng cao lần lượt là 35 câu, 10 câu và 5 câu

Nội dung đề thi

Đề thi vẫn gồm 8 dạng bài quen thuộc: Ngữ âm, tìm lỗi sai, hoàn thành câu, chức năng giao tiếp, từ đồng nghĩa – trái nghĩa, câu đồng nghĩa – nối câu, hoàn thành đoạn văn và đọc hiểu. Các dạng bài được phân chia cụ thể như sau:

Ngữ âm

Phần phát âm gồm một câu kiểm tra về quy tắc phát âm đuôi s’ và một câu kiểm tra về nguyên âm. Đây là dạng bài học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tuyệt đối.

Đồng thời, kiểm tra cách đánh của từ 2 và 3 âm tiết. Phần này bao gồm các từ quen thuộc và hầu như không có từ bất quy tắc và cũng là câu hỏi học sinh dễ dàng vượt qua.

Từ đồng nghĩa – trái nghĩa

Phần này kiểm tra các từ cơ bản, quen thuộc, xuất hiện trong SGK. Tuy nhiên, câu 22 có sự đặc biệt, là tìm từ trái nghĩa của một thành ngữ nhưng dựa vào ngữ cảnh, do đó, học sinh có thể đoán được.

Hoàn thành câu

Phần này có tỉ lệ số câu hỏi ngữ pháp và từ vựng là 8/6 vớic các hiện tượng ngữ pháp đã được học trong chương trình lớp 11 và 12 như câu điều kiện, câu hỏi đuôi, động từ nguyên thể, mệnh đề quan hệ, thì hiện tại hoàn thành, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, word formation.

Các câu hỏi ở các chuyên đề này cũng không gây khó khăn cho học sinh, thường ở mức độ dễ và trung bình.

Từ vựng được kiểm tra dưới dạng: word choice, phrasal verb, collocation và idioms. Các câu đều có thể dựa vào nghĩa của từ để đoán được, Riêng câu số 18 có mức vận dụng cao khi kiểm tra một thành ngữ trong Tiếng Anh.

Chức năng giao tiếp

Trong phần này, đề đưa ra tình huống giao tiếp quen thuộc: Đáp lại một lời khen và bày tỏ quan điểm cá nhân. Đây là phần gỡ điểm cho học sinh.

Câu đồng nghĩa – nối câu

Câu đồng nghĩa kiểm tra 3 chủ đề ngữ pháp quen thuộc sau: Câu gián tiếp, câu so sánh và động từ khuyết thiếu. Câu hỏi nằm ở mức độ trung bình, học sinh hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa.

Về nối câu, đề kiểm tra ngữ pháp câu điều kiện và đảo ngữ – phần này cũng không gây khó khăn cho các em.

Tìm lỗi sai

Kiểm tra 3 kiến thức ngữ pháp: Sự hòa hợp chủ vị, cấu trúc song hành và word choice. Trong đó, câu khó rơi vào word choice.

Điền từ

Bài điền có mức độ trung bình, gồm 3 câu về word choice, một câu về đại từ quan hệ và một câu về liên từ với chủ đề ‘Environment’ trong SGK thuộc chương trình lớp 12, rất quen thuộc với học sinh.

Đọc hiểu

Phần đọc hiểu gồm 2 bài, trong đó có một bài 8 câu ở mức độ khó hơn để phân loại học sinh.

Tuy nhiên, chủ đề các bài đọc hiểu vẫn quen thuộc với các em – ‘Higher education’ và ‘Teenagers’.

Đề gồm 2 câu hỏi tiêu đề phù hợp nhất, 2 câu hỏi về đại từ thay thế, 3 câu về từ gần nghĩa, 4 câu hỏi về thông tin chi tiết, 2 câu suy luận. Các câu hỏi khó thường rơi vào câu hỏi về tiêu đề và suy luận.

Tuy nhiên, đề không có câu hỏi quá khó, chỉ 1-2 câu có những phương án khó phân biệt, dễ gây nhầm lần.

Lưu ý trong đề thi

– Đề thi tham khảo năm 2020 có cấu trúc đề thi về cơ bản không khác biệt so với cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2019.

– Tương tự như đề thi THPT quốc gia năm 2019, nội dung đề thi tham khảo 2020 bám sát nội dung SGK Tiếng anh 11,12 cơ bản.

– Mức độ đề thi nhẹ nhàng, căn bản; tuy nhiên, cũng rất khó để học sinh có thể đạt điểm 9-10.

– Do đặc thù của môn Tiếng Anh không phân rõ ràng chương trình 11 và 12 nên học sinh vẫn phải nắm chắc các ngữ pháp cơ bản trong Tiếng Anh và từ vựng trong SGK, mở rộng vốn từ của mình.

Theo vnexpress.net (Nguồn: Hệ thống giáo dục Hocmai)