LIÊN HỆ

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Institute of  Education and International Cooperation

Phòng 001, 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3853 8007

Email: iec@hvuh.edu.vn