Tên đơn vị: Trung tâm Thông Tin Thư viện

Giám đốc: ThS. Bùi Quang Điệp

Địa chỉ: Văn phòng TTTT&TV – Lầu 7

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: thuvien@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 129)

Fanpage: https://www.facebook.com/hvuh.tttttv