Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế toán

Trưởng Phòng: Sú Ngọc Bích

Địa chỉ: Phòng Tài chính-Kế toán – Lầu 1

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email đơn vị: taichinh@hvuh.edu.vn

Điện thoại cố định: 3855 6103 (Số nội bộ 109, 110)