Tên đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Quang

Địa chỉ: Văn phòng QLKH&HTQT – Lầu 7

Số 736 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP. HCM

Email: qlkh-htqt@hvuh.edu.vn

Điện thoại: (028) 3855 3675 (Số nội bộ: 128)