Tên đơn vị: Khoa Thương mại – Luật

Trưởng Khoa: TS. Lê Bảo Lâm

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Luật- Thương mại – Lầu 2

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: luat-thuongmai@hvuh.edu.vn

Shot of a young nurse assisting a patient at the reception desk