Tên đơn vị: Khoa Tài chính – Quản trị kinh doanh

Trưởng Khoa: TS. Tạ Thị Kiều An

Địa chỉ: Văn phòng TC_QTKD – Lầu 6

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: tc-qtkd@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 145)

Fanpage: https://www.facebook.com/qk.hvuh.tphcm