Tên đơn vị: Khoa Ngoại ngữ

Phụ trách Khoa: ThS. Nguyễn Quang Hiếu

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Ngoại ngữ – Lầu 7

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: ngoaingu@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 127)

Fanpage: https://www.facebook.com/knnhvuh