Tên đơn vị: Khoa Du lịch

Phụ trách Khoa: ThS. Vũ Quốc Khánh

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Du lịch – Lầu 6

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: dulich@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 146)

Hotline: 0375053968