Tên đơn vị: Khoa Công nghệ

Trưởng Khoa: PGS.TS. Đỗ Văn Xê

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Công nghệ – Lầu 6

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email: khoacn@hvuh.edu.vn

Điện thoại: 3855 3675 (Số nội bộ 147)

Fanpage https://www.facebook.com/HungvuongIT