Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 736 Nguyễn Trãi , P11 , Q.5
ĐT: 028.3855 3675 - 028.3855.4806 - 028.3855.0264 - 028.3855.4691
Fax: 028.3855.3730
Email : tuyensinh@hvuh.edu.vn - info@hvuh.edu.vn