Tên đơn vị: Bộ môn Quản lý bệnh viện

Trưởng Bộ môn: ThS. BSCK2 Nguyễn Văn Út

Địa chỉ: Văn phòng Bô môn QLBV – Lầu 7

Số 736 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, TP. HCM

Email đơn vị: bmqlbv@hvuh.edu.vn

Điện thoại cố định: 3855 3675 (Số nội bộ 126)

Hotline: 03579.139.37