Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên Lịch trình giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019 (Tải File)