Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo lịch trình giảng dạy (Tải File) và kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File).