Mã sách:HVU.0000513
Mã phân loại:  307.76 (L302S)
Ngày phát hành: 01/11/2016
Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội
Tác giả: Nhiều tác giả
Loại sách: Sách đại học
ISBN: 9786046266822
Trọng lượng: gram – Kích cỡ: 16 x 24 cm cm
Số trang: 608
Dạng bìa: Bìa mềm
Sách có tại Trung tâm thông tin thư viện – Lầu 4 – 736 Nguyễn Trãi, p.11,q.5
Điểm nhấn trong các công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị Việt Nam của các thế hệ cán bộ Khoa lịch sử là sự hài hòa giữa yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu và sự cần thiết phải đẩy mạnh tính liên ngành.  Trong những thập niên đầu của thời kỳ xây dựng, khoa lịch sử đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu đô thị thông qua những công trình chuyên sâu về các đô thị thông qua  ở Việt Nam như Cổ Loa, Luy Lâu, Thăng Long – Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng.. Từ sau đổi mới, nắm bắt nhanh cơ hội hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển đất nước đặc biệt là nhu cầu nghiên cứu phục vụ sự phát triển đô thị, các thế hệ cán bộ của Khoa lịch sử đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu và tổ chức xuất bản nhiều công trình về lịch sử đô thị theo hướng liên ngành cao, phối hợp chuyên gia ở nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học xã hôi – nhân văn. Theo đó, nhiều kết quả nghiên cứu tiếp tục được công bố như các nghiên cứu tổng hợp về các đo thị Thăng long – Hà Nội, Phố Hiến, Domea, Hội An, Sài Gòn – Gia Định…
Quyển sách này cũng như là một tư liệu và nghiên cứu tổng quan về về chính trị – ngoại giao, Kinh tế- Xã hội, Văn hoá- tín ngưỡng, quản lý và quy hoạch đô thị.
Mục