Ngày 7/9/2018, BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM đã chính thức ra mắt và có phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM nhiệm kỳ III, giai đoạn 2018-2019 được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-BTK-TC ngày 28/8/2018 với thành phần như sau:

 • Đ/c Hồ Vĩ Khang – Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch
 • Đ/c Trần Quang Sang – Phó Chủ tịch
 • Đ/c Phạm Lê Thanh Thảo – Ủy viên Ban Thư ký
 • Đ/c Nguyễn Thị Ái Vy – Ủy viên Ban Thư ký
 • Đ/c Phan Thị Hồng Hạnh – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Lâm Minh Huy – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Đoàn Quốc Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Thái Thị Thanh Nhã  – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Ngô Trần Ý Nguyện –  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Võ Duy Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Nguyễn Ngọc Thái – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Hoàng Trần Minh Trang  –  Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Đỗ Linh Thiên Trang – Ủy viên Ban Chấp hành
 • Đ/c Nguyễn Thị Mai Tuyên – Ủy viên Ban Chấp hành

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM nhiệm kỳ III, giai đoạn 2018-2019 gồm:

 • Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban
 • Đ/c Lương Nguyễn Ngọc Lan Anh – Ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Ngô Bảo Hoàng – Ủy viên

Đồng chí Trần Thanh Huy – Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên cùng đồng chí Hồ Vĩ Khang – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Từ phải qua trái: Đồng chí Trần Thanh Huy – Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, đ/c Hồ Vĩ Khang – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, đ/c Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch, đ/c Trần Quang Sang – Phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM có nhiệm vụ tổ chức các nội dung công tác Hội và phong trào sinh viên trường đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Tp.HCM nhiệm kỳ V (2015-2020), tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM và hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015-2020) Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố trước ngày 30/9/2018, đồng thời tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2022 trong học kỳ II năm học 2018-2019.

PHÒNG TT & TVTS