Sáng ngày 05/3/2018, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ học quân sự tại Trường Quân sự Quân đoàn 4 (Bình Dương). Kỳ học quân sự tập trung này sẽ kéo dài từ ngày 5/3 đến ngày 30/3/2018.

Một số hình ảnh của sinh viên trong buổi đầu tập trung tại Trường Quân sự Quân đoàn 4:

Ngoài thời gian huấn luyện trong giờ hành chính, vào buổi chiều tối sinh viên được sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đúng theo chế độ trong ngày và theo điều lệnh quân đội. Với nhiều sinh viên, chắc chắn kỳ học quân sự này sẽ mang lại sự mới mẻ, trải nghiệm mới về cách rèn luyện và sinh hoạt kiểu quân đội mà các bạn phải tuân thủ.