Khoa Công nghệ thông tin hân hoan chào đón các bạn tân sinh viên khóa 2017-2018

Nhân sự Khoa:

STT

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ LIÊN HỆ

1

TS. Lê Mạnh Hải Trưởng Khoa hailm@hvuh.edu.vn

2

ThS. Bùi Thị Hoàng Anh Giảng viên anhbth@hvuh.edu.vn

3

ThS. Lê Duy Liêm Giảng viên liemld@hvuh.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Viết Hiểu Giảng viên hieunv@hvuh.edu.vn

5

Trịnh Thị Thu Giang Giảng viên giangttt@hvuh.edu.vn

Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi, P11, Quận 5, TPHCM

Điện thoại: (08) 3855 4691 – 3853 8001 – 0888 158 001

Email: cntt@hvuh.edu.vn

Hội đồng khoa học khoa CNTT bao gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

TS. Lê Mạnh Hải

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Tuấn Đăng

P.Chủ tịch

3

GVC.ThS Trần Xuân Phương

Uỷ Viên

4

TS. Nguyễn Thanh Bình

Uỷ Viên

5

ThS. Lê Văn Hạnh

Uỷ Viên

6

ThS. Nguyễn Thành Giao

Uỷ Viên

7

ThS. Bùi Thị Hoàng Anh

Thư ký