Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM được chính thức thành lập vào năm 2002 trên cơ sở hợp nhất 4 khoa (được hình thành năm 1995): Khoa Anh văn, Khoa Nhật ngữ, Khoa Trung văn và Khoa Pháp văn. Hiện nay, Khoa có nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc thuộc các hệ đào tạo và trình độ như sau:

CHUYÊN NGÀNH

HỆ CHÍNH QUY

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

Tiếng Anh tổng quát

X

X

X

X

Tiếng Nhật tổng quát

X

X

Tiếng Trung thương mại

X

X

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo cử nhân sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, có khả năng thích nghi với sự thay đổi của thị trường lao động.

Được trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn ở các chương trình sau đại học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Số tín chỉ tích lũy bắt buộc

Trình độ ngoại ngữ chính

Trình độ ngoại ngữ 2

Trình độ tin học

Tiếng Anh tổng quát

3,5 năm

123

Đạt bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đạt bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
Tiếng Nhật tổng quát

130

Tiếng Trung thương mại

130

Khối lượng tín chỉ này không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).

 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

 • Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân các chuyên ngành ngoại ngữ có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sau:
 • Có thể đảm nhận vị trí nhân viên văn phòng (thư ký, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, quan hệ công cộng…) trong các tổ chức kinh tế, xã hội;
 • Có thể đảm nhận vị trí hướng dẫn viên du lịch, nhân viên biên – phiên dịch trong các cơ quan báo đài, công ty du lịch, khách sạn..;
 • Có thể tham gia công tác giảng dạy ngoại ngữ trong các tổ chức giáo dục.
 • Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước.

PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO:

 • Phát huy tối đa chủ động, sáng tạo của sinh viên;
 • Kết hợp lý thuyết và thực hành;
 • Chương trình đào tạo chú trọng: cơ bản, Việt Nam, hiện đại

BAN GIẢNG HUẤN:

 • Bao gồm đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao được đào tạo chính qui trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp sư phạm, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.
 • Đặc biệt, có giảng viên bản xứ người Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giảng dạy.

GIÁO TRÌNH:

Các giáo trình giảng dạy luôn được cập nhật từ các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới như: McGraw-Hill, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson-Longman, Aruka, Bonjinsha, Hatier, Hachette, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, Tập đoàn 3A Corporation (Nhật Bản)…

Các bạn muốn học ngành Ngoại ngữ của Trường có thể đăng ký xét tuyển theo hai hình thức:

1.Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

2.Xét tuyển theo kết quả học tập THPT năm lớp 12:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Tổng điểm trung bình của 3 môn năm học lớp 12 trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 18,0 điểm

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN

Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D04 Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

 

Các bạn thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, hoặc đăng ký trực tuyến tại http://hvuh.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM