Từ ngày 2/5 đến ngày 6/5/2018, Công ty Merimen Technologies Việt Nam đã tổ chức khóa học hướng dẫn kỹ năng lập trình web/mobile cơ bản cho sinh viên năm nhất Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM.

Khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giảng viên Malaysia là Mr. Edwin Yee và Mr. Soo Jia Jun và có phiên dịch viên tại chỗ cho sinh viên nắm bắt nội dung kịp thời. Vào cuối khóa học sẽ có một bài kiểm tra và phần thưởng dành cho các bạn sinh viên đạt thành tích tốt. Được biết chương trình khóa học được tài trợ toàn bộ bởi Silverlake Axis, tập đoàn mẹ của Merimen Technologies Việt Nam tại Malaysia.