Trường Đại học Hùng Vương Tp.Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên (tải File) và nội dung học tập trong Tuần sinh hoạt CDSV năm học 2017-2018 (tải File).