Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng năm học 2017-2018 (tải File)

Sinh viên lưu ý về Nội quy học Giáo dục quốc phòng (Tải File)