Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch tổ chức “Giải bóng đá mini sinh viên Hùng Vương – HVUH” (Tải File)

KH05, 04-10 KE HOACH BONG DA MINI SINH VIÊN 2019