TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍNH MINH VƯƠN LÊN, PHÁT TRIỂN!

             Trường được thành lập năm 1995, mang tên Trường ĐHDL Hùng Vương nay là Trường ĐH Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh (HVUH). Tên của Trường có một ý nghĩa rất lớn về giá trị lịch sử vì được mang tên Quốc tổ vua Hùng. Đó như là lời nhắc nhở, động viên toàn thể CB-CNV-SV Nhà trường cố gắng dạy thật tốt, học thật tốt, làm việc thật tốt, cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước. Giá trị của ngôi Trường không chỉ nằm ở cách gọi tên mà còn thể hiện một truyền thống phấn đấu vươn lên không mệt mỏi, theo lời căn dặn của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.

Đến khoảng những năm 2010, đội ngũ giảng viên lên đến hơn 500 người. Số sinh viên Trường vượt qua con số 10.000 sinh viên. Hiện nay, năm 2020, Trường cũng có đội ngũ CBQL, GV phần lớn là những Nhà giáo đầy tâm huyết và kinh nghiệm giáo dục: là NGND, NGƯT, Phó GS, TSKH, Thạc sĩ… hội tụ về đây và đồng tâm tiếp nối truyền thống 25 năm hoạt động và phát triển vươn lên! Đặc biệt, nhà trường luôn đặt ra nhiệm vụ “lấy sinh viên làm trung tâm” trong quá trình đào tạo (Student centered education), cho nên mọi hoạt đông của nhà trường đều đặt lợi ích của sinh viên lên trên hết.

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh có nhiều ngành đào tạo bậc đại học, phù hợp và đáp ứng tốt cho nhu cầu lao động của xã hội hiện đai và hội nhập quốc tế: khối ngành Kinh tế (QTKD, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Marketing…), khối ngành Kỹ thuật (CNTT, Công nghệ sau thu hoạch, Kỹ thuật xây dựng…), Khối ngành Xã hội – Ngôn ngữ (Luật, NN Anh, Nhật, Trung quốc), Khối ngành Dịch vụ (Du lịch). Đặc biệt, từ năm 2020, Trường đào tạo Thạc sĩ QTKD với Chương trình tiên tiến, với mục tiêu kép hướng đến nghiên cứu chuyên ngành và quản trị công ty, doanh nghiệp, tập đoàn hiệu quả trong thời hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Với ý nghĩa truyền thống và nguồn lực hết sức giá trị, Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ VƯƠN LÊN, PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN XA HƠN NỮA!.

  • – Khoa Luật – Thương mại