Sáng ngày 22/11/2018, sinh viên ngành Công nghệ Thông tin Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh đã tham dự buổi hội thảo chuyên đề và lễ tốt nghiệp chương trình “Thực tập dự án Công nghệ Thông tin” tại Công ty phần mềm Quang Trung (IT Workforce Solution Center – ISC Quang Trung).

Đây là buổi hội thảo có chuyên đề “Knowledge Economy Big Data & Analytic Toward Industrial 4.0” với sự báo cáo của hai diễn giả Mr.Lim Eric – Founder of Chain Spirit Malaysia và Ms. Wai Ling Lee – Operations Head at Chain Spirit Malaysia.

Buổi hội thảo đã cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin của Trường hiểu thêm một số kiến thức và những kỹ năng cần thiết nhằm mục đích nâng cao những kinh nghiệm trong việc học tập cũng như tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực CNTT đang phát triển như thế nào.

Khoa Công nghệ của Trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều buổi học ngoại khóa với nhiều chuyên đề khác nhau trong lĩnh vực CNTT cho sinh viên nắm bắt được những kỹ thuật, những kiến thức chuyên môn và kỹ năng mà các công ty trong lĩnh vực CNTT đòi hỏi người lao động phải nắm vững. Sự đào tạo sinh viên của Khoa là hướng đến việc bám sát thực tế đang diễn ra, như vậy sinh viên ra trường sẽ nhanh chóng hòa nhập và đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay và tương lai.

TRUNG TÂM TT THƯ VIỆN