Sáng ngày 21/11/2019, tại Trường ĐH Hùng Vương TP. HCM đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối thi đua 24 năm học 2019 – 2020 gồm các trường đại học: Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Kinh tế Tài chính, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Văn Hiến, Học viện Cán bộ TP.HCM.

PGS. TS Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị.

TS. Bế Nhật Dục – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trình bày kế hoạch hoạt động thi đua trong năm học 2019 – 2020.

Sau khi lắng nghe, đại diện các trường đại học là thành viên của khối thi đua 24 đã sôi nổi đóng góp các ý kiến cho kế hoạch hoạt động thi đua trong năm học 2019 – 2020 và cùng đi đến sự thống nhất cao với các nội dung đã đề ra.

Một số nội dung chính đó là: tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 với khẩu hiệu “Đi mới – Sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với chủ đề trọng tâm là “Đổi mới – sáng tạo trong dạy và học”; phát động phong trào thi đua gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân phụ trách trong chỉ đạo điều hành; Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Chú trọng thực hiện các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh.v.v…

Dựa trên báo cáo của các trường trong khối thi đua 24 ở năm học vừa qua,  ThS. Huỳnh Công Hùng – Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng  TP.HCM đánh giá cao quá trình thực hiện các nội dung cam kết thi đua của các trường với các mục tiêu đề ra với những mốc thời gian thực hiện rõ ràng; các trường đã khơi gợi được sự sáng tạo và chọn được những điểm yếu của từng trường để động viên anh em, trở thành động lực để thúc đẩy phong trào học tốt dạy tốt trong nhà trường…

Các thành viên khối thi đua 24 cùng ký kết bản giao ước thi đua khối 24 năm học 2019 – 2020.

Khối thi đua 24 được thành lập theo Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 3/3/2018 của UBND Thành phố về việc chia cụm, khối thi đua thuộc thành phố. Các đơn vị trong khối thi đua 24 xây dựng nội dung, kế hoạch và định hướng tổ chức hoạt động, phát động phong trào thi đua theo quy định Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội do Thành ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân Thành phố giao. Mục đích hoạt động của Khối thi đua 24 là nhằm phát huy các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, kinh nghiệm hay để các đơn vị trong khối thi đua nêu gương học tập và nhân rộng; Thông qua sinh hoạt chuyên đề nhằm giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua của các đơn vị trong khối thi đua để hoạt động của Khối thi đua 24 ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN