Tiến tới việc chuẩn bị thành lập Hội đồng Trường, chiều ngày 23/7/2019, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu Trường nhằm giới thiệu đại biểu được chọn đến Hội nghị nhà đầu tư để  xem xét quyết định cử hoặc bầu vào Hội đồng Trường. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thể Trường và các đại biểu đại diện cho CBNVGV trường cùng với sự hiện diện của Ông Đặng Nhứt – Phó Chủ tịch HĐQT, TS. NGUT Nguyễn Thành Mỹ – Trưởng Ban Tư vấn Trường.

PGS. TS Đỗ Văn Xê – Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương  TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Bên cạnh Ban Giám hiệu điều hành công việc chung của trường thì trường đại học cũng cần phải có một hội đồng trường phụ trách về chiến lược phát triển Trường. Trong hội nghị hôm nay, các đại biểu sẽ bầu ra 2 đại biểu đại diện cho CB-GV-CNV của trường và bầu 3 đại biểu bên ngoài để giới thiệu với Hội nghị nhà đầu tư.

PGS. TS Lê Bảo Lâm – Phó Hiệu trưởng thường trực giới thiệu chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Hội nghị.

TS. NGƯT Nguyễn Thành Mỹ – Trưởng Ban Tư vấn Trường có ý kiến “người được bầu chọn phải là người am hiểu về lĩnh vực giáo dục, hiểu được công tác giáo dục, hiểu được tâm tư nguyện vọng của CBNVGV, phải nâng được tầm phát triển của trường đại học…Vì vậy, mọi người hãy nên bầu chọn những người xứng đáng với trọng trách”.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu trên danh sách đề cử  4 người. Kết quả, PGS. TS Lê Bảo Lâm – Phó Hiệu trưởng thường trực của Trường đã đạt 27/30 phiếu bầu và sẽ là người đại diện chính thức cho CB-GV-CNV trường.

Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu bầu chọn 4 đại biểu bên ngoài để giới thiệu đến hội nghị nhà đầu tư gồm:

  • NGƯT Nguyễn Thành Mỹ – Nguyên Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thái Bình Dương; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM; Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế- Giáo dục Sài Gòn – Trưởng Ban Tư vấn Trường
  • Bùi Ngọc Âu – Nguyên Phó Trưởng Phòng TCCB Sở GDĐT TP.HCM – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư vấn Trường
  • Nguyễn Kim Quang – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM – Ủy viên Ban Tư vấn Trường
  • Nguyễn Đức Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – Ủy viên Ban Tư vấn Trường

Kết thúc hội nghị, PGS. TS Đỗ Văn Xê đã chúc mừng hội nghị đại biểu Trường diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần dân chủ.

 Việc Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM chuẩn bị thành lập Hội đồng Trường được thực hiện theo tinh thần công văn số 499/BGDĐT-GDĐH ngày 14/2/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Theo đó, Hội đồng Trường là tổ chức quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển, quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ của trường.

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN