Để tạo điều kiện tốt cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành cũng như tiếp cận với những phương pháp giảng dạy và học tập hiện đại, ban giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM luôn nỗ lực trong việc thường xuyên cập nhật giáo trình mới và đưa vào giảng dạy.

Các bộ giáo trình kỹ năng tiếng được chọn làm tài liệu học tập chính hoặc tài liệu tham khảo đa phần đều do đội ngũ giáo viên của các trường đại học lớn ở Trung Quốc như Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh… biên soạn, và được các nhà xuất bản Việt Nam mua bản quyền, in ấn, phát hành tại Việt Nam.

Dưới đây là một vài giáo trình giảng dạy và tham khảo:

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

Cùng chuyên mục