Thư viện ra đời với sứ mệnh gắn liền với tri thức. Thư viện luôn đồng hành cùng con người với sự tiến hóa của nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát triển của khoa học, bảo tồn và phát huy văn hóa. Đối với xã hội học tập ngày nay, tầm quan trọng của thư viện chưa hề bị giảm đi. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Đọc sách và nghiên cứu sách để học tập, nâng cao nghề nghiệp, mở rộng tầm hiểu biết là phương pháp phổ biến nhất của việc tự học.Thư viện là cơ quan văn hoá giáo dục ngoài nhà trường, hay nói cách khác thư viện là trường học thứ hai của học sinh sinh viên, do đó thư viện đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong công tác phát triển tự học của bạn đọc, đặc biệt là học sinh sinh viên.

Thông tin: Thông tin là điều mà người ta đánh giá, hoặc nói đến, là tri thức, là tin tức (từ điển Oxford English Dictionary); hoặc “Thông tin là nội dung mà con người gán cho dữ liệu với các quy ước (ký hiệu) đã biết, được sử dụng trong việc trình bày chúng,…” (tiêu chuẩn Việt Nam 5453-1991). Thông tin KH&CN cũng bao hàm nội dung theo các định nghĩa trên, nhưng có giới hạn hẹp hơn, theo Điều 3 của Nghị định số 11/2014/NĐ- CP thì “Thông tin KH&CN là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức được tạo ra trong các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo”. Nguồn lực thông tin khác với các nguồn lực khác của mỗi quốc gia, các nguồn lực tự nhiên như khoáng sản, càng dùng nhiều thì càng cạn kiệt, không tái tạo. Ngược lại, nguồn lực thông tin càng được dùng nhiều thì càng phong phú và phát triển thêm vì mỗi người sử dụng thông tin lại tạo ra những thông tin mới. Trên thế giới hiện đang có sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực và giữa các nước về hai tham số cơ bản là trình độ khoa học – giáo dục và khả năng với tới thông tin – tri thức, 90% nhà khoa học trên thế giới hiện đang làm việc ở khoảng 20 quốc gia phát triển, 93% số phát minh/ sáng chế được ghi nhận đều ở các nước này.

Và Trung tâm Thông tin Thư viện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp đỡ, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên trong việc tự học, tự nghiên cứu. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo theo tín chỉ của nhà trường.

Định hướng phát triển của Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là trung tâm) là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nhà trường), có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu của trung tâm:

Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện điện tử theo hướng tiên tiến, hiện đại, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực của hoạt động thông tin – thư viện, phù hợp với xu hướng phát triển của Thư viện Việt Nam và thế giới; xây dựng hệ thống thư viện điện tử, với những trang thiết bị và công nghệ hiện đại, có khả năng kết nối với hệ thống thư viện của các đơn vị thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nói riêng và các hệ thống thư viện khác nói chung trong cả nước; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dùng về học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời hướng đến nhu cầu liên kết, chia sẽ, trao đổi nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong tỉnh, ngoài tỉnh, khu vực và thế giới, tạo thành một mạng lưới toàn cầu, trở thành một thư viện mở, thân thiện với người dùng, là một điểm sáng trong hệ thống thư viện các trường đại học nói riêng và toàn bộ hệ thống thư viện nói chung.

Trung tâm đã thể hiện khả năng nắm bắt được nhu cầu và thực tế phát triển của xã hội trong giai đoạn đổi mới cũng như nỗ lực và mong muốn nâng cao hơn nữa vai trò đầu tàu trong công tác quản lý thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để đạt được những mục tiêu đó, Trung tâm đã xác định vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ kiểm soát an ninh trong xây dựng và phát triển thành một Trung tâm với thư viện hiện đại và trong tương lai sẽ là một Trung tâm học liệu nhằm nâng cao năng lực phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ trong nhà trường nói riêng và các đối tượng bên ngoài nói chung.

Để làm tốt mục tiêu nêu trên ngoài đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn giỏi thì cơ sở vật chất của Trung tâm cũng cần không ngừng được đầu tư theo hướng hiện đại hoá đặc biệt cần phải đổi mới và hiện đại hoá khả năng quản lý, truy cập, phân phối các nguồn tài nguyên thông tin cũng như hỗ trợ các công nghệ mới nhằm nâng cao việc tự nghiên cứu của sinh viên nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, thu hút mọi người đến với Trung tâm ngày càng nhiều hơn, tạo nên một môi trường thân thiện khi vào trung tâm. Đây là một quá trình vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực và cố gắng của toàn đơn vị nói riêng và tâm huyết của Nhà trường nói chung.

Sự lựa chọn mục tiêu đầu tư được xuất phát từ thực tiễn của quá trình phát triển của một Trung tâm thuộc trường đại học đào tạo hàng đầu trong cả nước. Muốn đổi mới các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo, nghiên cứu thì trước hết phải đổi mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ thông tin và cơ chế quản lý hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là trọng điểm đột phá đầu tiên tác động đến toàn bộ hoạt động của thư viện. Khi toàn bộ các hoạt động của Trung tâm được hiện đại hóa bằng việc trang bị: Hệ thống máy chủ, hệ thống máy tính trạm, thiết bị mạng, hệ thống thư viện điện tử, hệ thống quản lý dựa trên công nghệ RFID, hệ thống camera quan sát và các thiết bị liên quan đến công tác số hóa thư viện, trang thiết  bị nội thất, thiết kế không gian mở,… là một chỉnh thể thống nhất và hội đủ các điều kiện ban đầu để tiếp tục đổi mới, tiến bộ hoà nhập với sự phát triển của toàn xã hội nói chung cũng như của ngành thông tin thư viện nói riêng.

Giới thiệu sơ lược về Trung tâm hiện tại

1. SƠ LƯỢC

 • Nhân sự:
  • Giám đốc: BÙI QUANG ĐIỆP
  • CHUYÊN VIÊN TV1: PHAN THỊ VÂN HÀ
  • CHUYÊN VIÊN TV2: CHÂU THỊ NGỌC HÀ
  • CHUYÊN VIÊN TT: HOÀNG NGỌC PHÚC THỊNH
 • Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Quyết định thành lập Trường và chính thức hoạt động vào ngày 14/8/1995.
 • Thư viện trường cũng nhanh chóng thành lập 04 tháng sau đó (19/11/1995) để kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong trường.
 • Hiện nay Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin Thư viện tọa lạc tại Lầu 7 – Tòa nhà 736 Nguyễn Trãi , Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Có diện tích ~50 m2, được chia làm 3 khu vực: khu đọc sách/tra cứu, khu xử lý nghiệp vụ và kho tài liệu.
 • Trong đó khu đọc có thể phục vụ khoảng 10 chỗ ngồi.
 • Tổng số tài liệu của Thư viện tính đến ngày thời điểm hiện tại là: 15.242 tài liệu, tương ứng với 9.639 tên nhan đề gồm các tài liệu sách đủ các môn loại theo chương trình đào tạo của Nhà trường.
 • Trong đó các tài liệu gồm 13.211 tiếng việt, 1675 tiếng nước ngoài, 151 luận văn, 205 từ điển.
 • CD-ROM: 541 CD
 • Báo – tạp chí: 10 tên báo tạp chí.
 • Danh mục tài liệu theo chuyên đề: 8 danh mục

2. CHỨC NĂNG:

 • Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu hiện có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao, chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trên mạng Intranet, Internet…).
 • Quản lý thông tin, cập nhật nội dung Website trường, quản trị thương hiệu online (ORM), quản lý và khai thác thông tin online,  phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Nhà trường.

3. NHIỆM VỤ:

1- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức toàn bộ hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường; hướng đến xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm thành Trung tâm thông tin, tư liệu, khoa học hiện đại của Trường.

2- Quản lý các hoạt động thông tin, truyền thông của Nhà Trường trên các kênh online/offline, xây dựng kế hoạch thông tin truyền thông đặc biệt là các kênh truyền thông trên internet, ứng dụng quản trị thương hiệu online (ORM).

3- Quản lý và truyền thông các hoạt động của Trường trên Website Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ www.hvuh.edu.vn. Thiết lập, điều hành và cập nhật kênh thông tin trên các trang Mạng xã hội khác.

4-Xây dựng các Video clips để tuyên truyền về trường, thực hiện quảng bá (có trả phí) hình ảnh Nhà trường trên các kênh online/offline.

5- Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

6- Tổ chức xử lý, phân loại, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá.

7- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu của thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Trường và quy định của pháp luật.

8- Phối hợp với các đơn vị trong trường thu nhận các tài liệu, giáo trình do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của nhà trường; Thu nhận khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng…

9- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến vào công tác thông tin, thư viện.

10- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Tham gia các buổi hội thảo, tập huấn của các Hiệp Hội, các Sở/Ban/Ngành,… liên quan đến công tác Thông tin Thư viện.

11- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện khác trên địa bàn Tp HCM nói riêng và cả nước nói chung, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, tư liệu, thư viện.

12- Tổ chức quản lý nhân sự và tài sản của Trung tâm theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; tiến hành thanh lọc ra khỏi thư viện các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

Trích kinh văn trong “Tàng Kinh Các”