Thư viện ra đời với sứ mệnh gắn liền với tri thức. Thư viện luôn đồng hành cùng con người với sự tiến hóa của nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát triển của khoa học, bảo tồn và phát huy văn hóa. Đối với xã hội học tập ngày nay, tầm quan trọng của thư viện chưa hề bị giảm đi. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện ngày càng phong phú và đa dạng hơn.

Đọc sách và nghiên cứu sách để học tập, nâng cao nghề nghiệp, mở rộng tầm hiểu biết là phương pháp phổ biến nhất của việc tự học.Thư viện là cơ quan văn hoá giáo dục ngoài nhà trường, hay nói cách khác thư viện là trường học thứ hai của học sinh sinh viên, do đó thư viện đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong công tác phát triển tự học của bạn đọc, đặc biệt là học sinh sinh viên.

Thư viện đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp đỡ, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên trong việc tự học, tự nghiên cứu. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo theo tín chỉ của nhà trường.

Định hướng phát triển của Thư viện Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là thư viện) là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nhà trường), có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu của thư viện:

Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện điện tử theo hướng tiên tiến, hiện đại, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực của hoạt động thông tin – thư viện, phù hợp với xu hướng phát triển của Thư viện Việt Nam và thế giới; xây dựng hệ thống thư viện điện tử, với những trang thiết bị và công nghệ hiện đại, có khả năng kết nối với hệ thống thư viện của các đơn vị thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nói riêng và các hệ thống thư viện khác nói chung trong cả nước; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dùng về học tập và nghiên cứu khoa học, đồng thời hướng đến nhu cầu liên kết, chia sẽ, trao đổi nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong tỉnh, ngoài tỉnh, khu vực và thế giới, tạo thành một mạng lưới toàn cầu, trở thành một thư viện mở, thân thiện với người dùng, là một điểm sáng trong hệ thống thư viện các trường đại học nói riêng và toàn bộ hệ thống thư viện nói chung.

Thư viện đã thể hiện khả năng nắm bắt được nhu cầu và thực tế phát triển của xã hội trong giai đoạn đổi mới cũng như nỗ lực và mong muốn nâng cao hơn nữa vai trò đầu tàu trong công tác quản lý thông tin, tư liệu phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để đạt được những mục tiêu đó, thư viện đã xác định vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ kiểm soát an ninh trong xây dựng và phát triển thành một thư viện hiện đại và trong tương lai sẽ là một Trung tâm học liệu nhằm nâng cao năng lực phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ trong nhà trường nói riêng và các đối tượng bên ngoài nói chung.

Để làm tốt mục tiêu nêu trên ngoài đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn giỏi thì cơ sở vật chất của thư viện cũng cần không ngừng được đầu tư theo hướng hiện đại hoá đặc biệt cần phải đổi mới và hiện đại hoá khả năng quản lý, truy cập, phân phối các nguồn tài nguyên thông tin cũng như hỗ trợ các công nghệ mới nhằm nâng cao việc tự nghiên cứu của sinh viên nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, thu hút các bạn đọc đến với thư viện ngày càng nhiều hơn, tạo nên một môi trường thân thiện khi vào thư viện. Đây là một quá trình vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực và cố gắng của toàn thư viện nói riêng và tâm huyết của Nhà trường nói chung.

Sự lựa chọn mục tiêu đầu tư được xuất phát từ thực tiễn của quá trình phát triển của một thư viện thuộc trường đại học đào tạo hàng đầu trong cả nước. Muốn đổi mới các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo, nghiên cứu thì trước hết phải đổi mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ thông tin và cơ chế quản lý hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là trọng điểm đột phá đầu tiên tác động đến toàn bộ hoạt động của thư viện. Khi toàn bộ các hoạt động của thư viện được hiện đại hóa bằng việc trang bị: Hệ thống máy chủ, hệ thống máy tính trạm, thiết bị mạng, hệ thống thư viện điện tử, hệ thống quản lý dựa trên công nghệ RFID, hệ thống camera quan sát và các thiết bị liên quan đến công tác số hóa thư viện, trang thiết  bị nội thất, thiết kế không gian mở,… là một chỉnh thể thống nhất và hội đủ các điều kiện ban đầu để tiếp tục đổi mới, tiến bộ hoà nhập với sự phát triển của toàn xã hội nói chung cũng như của ngành thư viện nói riêng.

Giới thiệu sơ lược về Thư viện hiện tại

1. SƠ LƯỢC

 • Nhân sự:
  • Giám đốc: BÙI QUANG ĐIỆP
  • CHUYÊN VIÊN 1: PHAN THỊ VÂN HÀ
  • CHUYÊN VIÊN 2: CHÂU THỊ NGỌC HÀ
 • Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Quyết định thành lập Trường và chính thức hoạt động vào ngày 14/8/1995.
 • Thư viện trường cũng nhanh chóng thành lập 04 tháng sau đó (19/11/1995) để kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong trường.
 • Hiện nay thư viện tọa lạc tại Lầu 4 – Tòa nhà 736 Nguyễn Trãi , Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Có diện tích ~100 m2, được chia làm 3 khu vực: phòng đọc sách, phòng xử lý nghiệp vụ và kho tài liệu.
 • Trong đó phòng đọc có thể phục vụ khoảng 100 chỗ ngồi.
 • Tổng số tài liệu của Thư viện tính đến ngày thời điểm hiện tại là: 15.242 tài liệu, tương ứng với 9.639 tên nhan đề gồm các tài liệu sách đủ các môn loại theo chương trình đào tạo của trường.
 • Trong đó các tài liệu gồm 13.211 tiếng việt, 1675 tiếng nước ngoài, 151 luận văn, 205 từ điển.
 • CD-ROM: 541 CD
 • Báo – tạp chí: 10 tên báo tạp chí.
 • Danh mục tài liệu theo chuyên đề: 8 danh mục

2. CHỨC NĂNG:

 • Thư viện trường có chức năng cung ứng tài liệu, sản phẩm dịch vụ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, và sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện bao gồm các loại: tài liệu chép tay, in, sao chụp,  tài liệu điện tử, mạng Internet…

3. NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;
 • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên,  chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
 • Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Trích kinh văn trong “Tàng Kinh Các”